foto tanktransport
Internationaal tanktransport Internationaal tanktransport
  kaart europa
  T +32 (0)9 374 22 29  F +32 (0)9 374 46 32
 

navigatie
Welkom
Ons bedrijf
Activiteiten
Ligging
Wagenpark
Kwaliteit, veiligheid, milieu
Garage - Truckwash
Fotogalerij
Contact
Transportvoorwaarden
Vacatures
 

Wettelijke bepalingen

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van Van Heyste. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Van Heyste en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financi´┐Żle compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Van Heyste en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Van Heyste is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Van Heyste gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Van Heyste of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Van Heyste is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet be´┐Żnvloeden.

Privacy

Van Heyste verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten die via deze webstek met haar contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.

Copyright - Auteursrechten

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor priv´┐Ż-gebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel ge´┐Żnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten.

Iedereen kan van op een andere webstek ook een link leggen naar deze webstek of naar individuele pagina's uit de webstek. Daarvoor hebben we graag dat je de bron vermeld.

 

printenDeze pagina printen

Terug naar de vorige pagina

 

 

Bookmark this website
Tell a friend

Tanktransport Van Heyste +32 (0)9 374 22 29 -
© Copyright 2019 Transport Van Heyste nv
Veldstraat 24
9910 Knesselare
BelgiŰ - Belgique - Belgium
Tanktransport Van Heyste telefoon +32 (0)9 374 22 29
fax +32 (0)9 374 46 32
e-mail info@vanheyste.be